Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavské Janovce.

Nadpis

Zverejnené

Dodatok č. 3 ku VZN o určení výšky fin. príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach , ktorým zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce

17.1.2023

Dodatok č. 1 ku VZN 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Rimavské Janovce.

30.6.2022