Samospráva

Ako vybaviť na úrade

Civilná ochrana

Obecný úrad

Odpadové hospodárstvo

Prenájom kultúrneho domu - poplatky

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Správne poplatky

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Zverejnené 8. mája 2022.
Bez úpravy .