Preskočiť na obsah

Samospráva

Tento príspevok môžete preložiť automatickým prekladom.

Ako vybaviť na úrade

Civilná ochrana

Obecný úrad

Odpady

Prenájom kultúrneho domu - poplatky

Prevádzkový poriadok pohrebiska

Správne poplatky

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám