Preskočiť na obsah

Dôležité telefónne čísla

Polícia: 112 (158)
Požiarná ochrana:112 (150)
Záchranná služba:112 (155)
Cestný záchranný systém:112 (154)
 Zákaznícke centrum SSE: 
Domácnosti:0850 111 468, 0906 25 25 25
Podnikatelia:0850 123 555, 0906 25 25 21
 Zákaznícka linka SPP: 0850 111 363
 Miramed s.r.o., preprava pacientov: 047/5634645  7,30 – 16,00 – Dispečing
 047/5633333  16,00 – 7,30 – LSPP
  
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 
Lučenec:047 /  229 2472,  047 / 947 2472
  
Slovenská  autobusová doprava a.s., 
Odštepný závod Rimavská Sobota:Infolinka:  047 / 56 31 385
 denne: 6:00 – 17:30
Diagnostické centrum  Rimavská SobotaDg s.r.o – Dobšinského 192/30 047 / 56 33 456