Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavské Janovce.

Nadpis

Zverejnené

Návrh Dodatku č. 3 ku č. VZN 3/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorým je zriaďovateľom je obce Rimavské Janovce

21.12.2022