Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavské Janovce.

Voľby 2022

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022 sa vykonajú v jeden deň. Konať sa budú v sobotu od 7. do 20. hodiny. Termín konania dňa 6. júna 2022 vyhlásil predseda Národnej rady SR na sobotu 29. október 2022. Všetky informácie pre voličov, kandidátov, politické strany, ako aj o volebnej kampani, financovaní a organizačno-technickom zabezpečení volieb nájdete na týchto… Čítať viac

Výzva – Obecný satelit

         Na základe častých porúch na obecnom satelite obec Rimavské Janovce pristúpila k odstúpeniu od zmluvy na prevádzkovanie a údržbu obecného satelitu. Prevádzkovanie  satelitu požaduje novú technológiu prenosu televízneho vysielania, ktorú p. Huszti, ako prevádzkovateľ nie je ochotný prevádzkovať.  Týmto Vám oznamujeme, že obecný satelit ku dňu 31.12.2022  nebude vysielať.          Navrhujeme Vám osloviť spoločnosti, ktoré  prevádzkujú… Čítať viac

Pripravili sme mobilnú aplikáciu

Vážení občania, radi by sme Vás informovali o novej mobilnej aplikácii našej obce. Nájdete v nej všetky dôležité informácie, ktoré obec poskytuje. O najnovšom dianí, zbere odpadu a udalostiach Vás budú informovať upozornenia, ktoré sú súčasťou mobilnej aplikácie. Mobilná aplikácia je dostupná pre Android aj iOS. Viac informácií a odkazy na stiahnutie nájdete kliknutím na… Čítať viac

Otvorili sme online podateľňu tlačív

Vážení občania, pripravili sme pre Vás modul Podateľňa tlačív. Tieto tlačivá si môžete stiahnuť, vyplniť elektronicky a odoslať obci cez formulár na webstránke. Ako to funguje? Funguje to jednoducho. Na stránke si vyhľadáte tlačivo, ktoré potrebujete a stiahnete si ho. Tlačivo je možné vyplniť priamo v počítači bez toho, aby ste ho museli vytlačiť. Ak… Čítať viac

Stavanie mája

Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za obdobie lásky a zrodu nového života. Májová zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. Najvýznamnejšie postavenie medzi rastlinami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred… Čítať viac

Reťaze sú zakázané

Reťaz je väzenie. Nemožno z nej uniknúť pred hladom, smädom, páľavou či mrazom, ohrozením, bolesťou a osamelosťou. Tisíce psov na Slovensku strávia celý svoj život na reťazi. Aby sme im dokázali pomôcť, je potrebná zmena myslenia aj zákona. Držanie psov na reťazi obmedzuje voľnosť pohybu, napĺňanie fyzických a fyziologických potrieb (prístup k hygiene, potrave a vode)… Čítať viac

Spracovanie osobných údajov

Vážení občania, osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Rimavské Janovce, Rimavské Janovce 301 Rimavské Janovce, 98001, 00319058 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom… Čítať viac

Oznámenie občanom – vzdanie sa mandátu starostu obce

anie sa mándátu staristu obce  Vážení občania  týmto Vám oznamujeme, že v zmysle §13 a odst. 1  písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. Zákona Národnej rady SR o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov sa ku dňu 31.12.2021 Stanislav Krahulec vzdal mandátu starostu Obce Rimavské Janovce  Vzdanie sa mandátu starosta doručil písmone na… Čítať viac

Zverejnenie informácií o tvorbe integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota.

INTEGROVANÁ Územná stratégia udržateľného mestského rozvoja Rimavská Sobota Vážení občania, podnikatelia, farmári, zástupcovia verejných i občianskych inštitúcií miest Rimavská Sobota, Hnúšťa a Tisovec a obcí Klenovec, Rimavské Brezovo, Rimavská Baňa, Rimavské Zalužany, Kociha, Hrachovo, Vyšný Skálnik, Nižný Skálnik, Veľké Teriakovce, Čerenčany, Ožďany, Rimavské Janovce, Pavlovce a Jesenské. stali ste sa účasťou  nového mestského útvaru – funkčnej mestskej oblasti Rimavská Sobota.… Čítať viac