Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Rimavské Janovce.

Pozor zmena! od 1.1.2023 sa mení sadzobník poplatkov za požičiavanie zariadení obce – t.j. kultúrny dom, stoly, stoličky,

Prenájom Kultúrneho domu – veselica, zábava, rodinná oslava Zmeny poplatkov od 1.1.2023. Letné obdobie- osoby z trvalým pobytom v RJ 130 Zimné obdobie – osoby z trvalým pobytom v RJ 150 Letné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ 200 Zimné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ 250   Prenájom kuchyne:   letné obdobie… Čítať viac

Pozor zmeny! Od 1.1.2023 bude zmenený sadzobník poplatkov na cintoríne.

V pôvodnom VZN č. 2/2017 sa menia tieto časti Prílohy č. 1 na nové znenie,:   Poplatky  Hrobové miesto 10.- Prenájom hrobového miesta – jednohrob, urna na obdobie 15rokov   Občan s trvalým pobyt v obci 20 Občan bez trvalého pobytu v obci 40 Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch za jeden rok – s trvalým pobytom v obci 2 Nájom… Čítať viac

Zmena s systéme zberu komunálnych odpadov v obci Rimavské Janovce v roku 2023.

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov. 1/ Na celom území obce Rimavské Janovce  sa od 01.01.2023 zavádza množstvový zber komunálneho odpadu, pre všetkých pôvodcov KO v obci. Ročný poplatok za jeho zber a likvidáciu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov a sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva. Znamená to, že obyvatelia, ktorí… Čítať viac

Mikuláš v Rimavských Janovciach.

Pod záštitou obecného úradu dňa 3.12.2022 popoludní a podvečerných hodinách navštívil našu obec Rimavské Janovce ako aj miestne časti Močiar a Jánošíky Mikuláš so svojím sprievodom anjelom a čertom. Poďakovanie patrí všetkým, osobitne Tomášovi Kubelkovi, Evke Kubelkovej, Marekovi Hriňovi, Silvii Bornayovej a Kristíne Juhaniakovej.

Plán obnovy a odolnosti Slovenskej republiky

Vážený občania získajte 14 000 – 19 000 EUR na obnovu staršieho rodinného domu (postaveného pred r. 2013) z plánu obnovy a odolnosti Slovenskej Republiky. Cieľom je znížiť energetickú náročnosť domu aspoň o 30 % a to napríklad: zateplením domu výmenou okien/dverí výmenou kotla solárnymi kolektormi fotovoltickými panelmi tepelným čerpadlom a inými V prípade že… Čítať viac