Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Roman Uhrin

Poslanec

Ing. Peter Kovács

Poslanec

 Gabriel Fülöp

Poslanec

Peter Fülöp

Poslanec

Ivan Cerovský

Poslanec

Stanislav Kuric

Poslanec

Alexander Nagy

Poslanec

Zverejnené 8. mája 2022.
Upravené 30. mája 2022.