Preskočiť na obsah

VZN č. 5/2023 ktorým sa ruší Dodatok  č. 1 ku VZN č. 5/2012 o verejnej kanalizácií a nakladaní s odpadovými vodami v obci Rimavské Janovce