Dodatok č. 2 ku VZN č. 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rimavské Janovce

Zverejnené
15. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
15. decembra 2022 − 29. decembra 2022
Kategória

Prílohy