Projekty

Rekonštrukcia chodníkov Rimavské Janovce 2. etapa

„Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity „ Za obsah projektu je výlučne zodpovedný  príjemca – Obec Rimavské Janovce.  Výška dotácie 7 500.-Eur 

Cyklotrasa Močiar-Rimavské Janovce

Názov projektu:                Cyklotrasa Močiar – Rimavské Janovce Predmet projektu:         Projekt je zameraný na vybudovanie cyklotrasy v katastrálnom území obce Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Žiadateľ:                             Obec Rimavské Janovce Stručný opis projektu: Projekt je zameraný na vybudovanie cyklotrasy v katastrálnom území obce Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota.… Čítať viac

Všetky aktuality

Zverejnené 8. mája 2022.
Bez úpravy .