Preskočiť na obsah

Obec v kocke

Štát

SLOVENSKO

Kraj

BANSKOBYSTRICKÝ  KRAJ

Okres

RIMAVSKÁ  SOBOTA

Región

GEMER

Nadmorská výška

196 m n. m.

Súradnice

48°20′29″S 20°03′47″V

Rozloha

26,1 km² (2 610 ha)

Obyvateľstvo

1324    (31. 12. 2016)

Hustota

50 obyv. / km²

Prvá písomná zmienka

1221

Starosta obce

Roman Uhrin

PSČ

980 01

ŠÚJ

515469

EČV

RS

Tel. predvoľba

Kostol sv. Jána Krstiteľa

  Najstaršou a aj najzaujímavejšou pamiatkou je románsky kostol sv. Jána Krstiteľa (Abbatia Sancti Joanis Bapt. de Janosi) z konca 12. storočia.

     Bol súčasťou tunajšieho benediktínskeho opátstva. Kláštor pri veľkom požiari v roku 1857 zhorel a takisto bola poškodená značná časť kostola. Zo zbierky domácich veriacich aj obyvateľov z okolitých obcí bol kostol zrekonštruovaný.

     Dodnes sú mená darcov a rodinné erby zachytené v kazetovom strope kostola. Kostol patrí rímskokatolíckej cirkvi a je chránený ako národná kultúrna pamiatka.

     Je to pôvodne románsky jednoloďový kostol, ktorého masívne dvojvežové západné priečelie malo pripomínať trojloďovú baziliku. Vnútorná výzdoba rešpektuje stredovekú ikonografiu v idealizovanom variante s prvkami nazarenizmu.

     Benediktínski mnísi v obci postavili aj mlyn pri dnes už zasypanom koryte rieky Rimava v 14. storočí. Pracoval viac než šesť storočí.

Zdroj:  Wikipédia

V roku 2015 bola zrekonštruovaná veža kostola

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi

 V Rimavských Janovciac vedľa rímskokatolíckeho kostola stojí gotický farský kostol

zo 14. storočia.  V  rokoch 1804 a 1882 ho výrazne prebudovali. Veľmi cenná je najmä klasicistická

kazateľnica z 19.storočia, kazetový strop z roku 1792 a obradný tanier z roku 1646.

Dnes patrí reformovanej cirkvi kresťanskej.   Fara momentálne je pod rekonštrukciou.

Kaštiele a kúrie

Obec je bohatá aj na klasicistické stavby: prízemný kaštieľ s portikom, mnohé kúrie,

gazdovské domy z 19. storočia, tri menšie kaštiele takisto z 19. storočia, dva z nich v

súčasnosti využíva školstvo.
 

Obec so svojimi pamiatkami patrí ku Gotickej ceste, do gemersko-rimavského okruhu.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

prerokovala návrh erbu obce Rimavské Janovce,

odporučila ho na prijatie obecným zastupiteľstvom

na zaevidovanie do Heraldického registra Slovenskej republiky

v tejto podobe:

ERB

V červenom štíte zlatý, hrotom nadol smerujúci lemeš.

VLAJKA

Vlajka obce Rimavské Janovce pozostáva z dvoch pozdĺžnych pruhov

vo farbách červenej (2/5) a žltej (3/5).

Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi,

t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

PEČAŤ

Symboly obce Rimavské Janovce sú zaevidované

v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou R-62/97

Demografia obce

OBYVATELIA /  ROK 2010    2011    2012   2013    2014     2015    2016       2017    2018
Počet obyvateľov spolu 1321    1319  1321  1305  1330   1326 13241313  1318
Muži630634637636649   651   653 652  654
Ženy691685684669681   675   671661664
Počet sobášov65666     1081013
Počet rozvodov53452       4344
Počet živonarodených spolu12 1212813     11141513
Muži57836       7988
Ženy75457         4   575
Počet zomretých spolu1818121310      23712  11
Muži86853        7353
Ženy1012487      16478
Počet prihlásených osôb spolu34 15252438      32193636
Muži16    6151219      1291116
Ženy189101219      20102520
Počet odhlásených osôb spolu2618232016      272349   32      
Muži1171279       1291615
Ženy151111137       15143317

Fauna a flóra

Na poliach medzi obilninami a krmovinami hniezdi jarabica poľná, prepelica, v remízkach bažant poľný. Hlavne počas suchej jesene sa premnožujú drobné hraboše a myši. Zriedkavo je možné nájsť aj jazveca či ježa. Vďaka útlmu poľovníckych aktivít dochádza k premnoženiu zajaca poľného, králika divého i srnčej zveri. Čriedy sŕn a čoraz viac i líšok sa hlavne v zimnom období hľadajúc potravu približujú ľudským obydliam.


      Na brehoch vodných tokov hniezdi kačica divá, prechodne volavky a kormorány, zriedkavo zopár labutí. Na vlhších stanovištiach sa vyskytujú obojživelníky: skokan zelený, skokan hnedý, ropucha, rosnička zelená. Zastúpené sú aj niektoré druhy plazov: jašterice, užovky, vretenice.
     Z vtáctva sú najviac zastúpené škorce, vrabce, lastovičky, belorítky, hrdličky, straky, vrany, stehlíky, sýkorky, sovy, ďatle, žlny, kukučky, dudky.


     V obci je päť hniezd bociana bieleho a tri hniezda vzácneho strakoša sivého, ktorý hniezdi na topoľoch. Vzrástol aj počet drobného hmyzu, napr. pásavka zemiaková, blyskáčik repkový, obaľovače, motýle. Ďalej sú zaznamenané prírastky koníkov, kobyliek a svrčkov. Každé štyri roky sa opakuje hromadný výskyt chrústa obyčajného. V menšom množstve sa vyskytuje aj roháč obyčajný, bystrušky a svätojánske mušky.


     V lete na pastvách sú premnožené bodavky, ovady a strečky.  Na lúkach a pastvinách sa vyskytujú takmer všetky druhy tráv: kostrava lúčna, kostrava červená, reznačka laločnatá, mätonoh trváci a mnohokvetý, lipnica lúčna, timotejka lúčna.


     Ďalej ďatelinoviny ako: ďatelina plazivá, hybridná a lúčna, ľadenec rožkatý, vika siata i vičenec vikolistý. Brehy vodných tokov sú lemované melioračnými drevinami ako je topoľ, vŕba, jelša a osika.


     Charakter vidieckeho prostredia dotvárajú typické radové výsadby ovocných drevín popri cestných komunikáciách, najmä jabloní a sliviek. Lesné spoločenstvá sú takmer výlučne tvorené listnatými drevinami, z nich najmä duby, hraby, buky a cery.

Klíma je kontinentálna, vyznačuje sa veľkými výkyvmi. V jesennom a zimnom období sa

objavujú ťažké hmly. V zimnom období nie sú zriedkavé extrémne nočné mrazy. Primerná

januárová teplota dosahuje −3,9 °C.


     Naopak v jarnom a letnom období je veľmi teplo a sucho, resp. daždivo. Priemerná

júlová  teplota činí 19,4 °C. To znamená teplotný rozdiel medzi najchladnejším a najteplejším

mesiacom v roku skoro 24 °C. Vegetačné obdobie trvá zvyčajne od polovice marca do konca

septembra. Tropických dní (teplota nad 30 stupňov) býva priemerne 28, na druhej strane

ľadových dní (celodenný mráz) je zvyčajne 40. Trvalá snehová prikrývka sa udrží priemerne

60 – 70 dní. Priemerný ročný úhrn zrážok je 540 mm. Aj keď boli posledné 3 – 4 roky bohatšie

na zrážky, celkovo patrí územie obce k najsuchším oblastiam v okrese.

_________________________________________

    “ Rok 2016 bol rokom priestupným, tak sme si mohli užiť jeden deň navyše. Začiatok roka

nás vítal bez snehu a s veľmi chladnými teplotami, okolo -11°C. Sneh nenechal na seba dlho

čakať. Napadlo asi 5 cm, ktorý sa potom udržal celý január. Zima končila daždivým počasím

s priemernými teplotami + 10 °C až + 12 °C.
 

     Začiatkom marca už kvitli snežienky. 30. a 31. marca prileteli bociany. Apríl lámal teplotné

rekordy, dokonca sme mali v našom okrese celoslovenský rekord, nakoľko 4.4.2016 bolo

nameraných + 24,4 °C.
 

    Leto čo sa týka teplôt tiež nesklamalo a 1. letný týždeň bol veľmi horúci, teploty sa

pohybovali od + 28°C až do + 34 °C. Bociany na „ cintorínskej“ vychovali 4 mladé. Striedali sa

jasné horúce dni s daždivými osviežujúcimi dňami.
 

     Jeseň mala podobný ráz. Striedali sa slnečné a daždivé dni, ktorých bolo viac. Teploty

boli príjemné od +13 °C do +15 stupňov.
 

       Prvé mrazy prišli až 8.10 a to -1°C a 28.10. -2°C. V novembri 4.11. a 10.11. -4°C stupne.

Prvý sneh padal 16.11., ale tento poprašok do večera zmizol.
 

      Môžeme konštatovať, že rok 2016 bol bez väčších extrémov či už v teplotách, alebo

zrážkach. Len snehu aj tento rok bolo menej. Odhŕňač snehu bol použitý len jeden krát.“
 

Zdroj:  Mgr. Margita Borošová

           Ročenka Obce Rimavské Janovce 2016

Hydrologická charakteristika obce

 Územím obce Rimavské Janovce preteká rieka Rimava, jej dĺžka v katastrálnom území je 4,25 km. V sedemdesiatych rokoch bola zregulovaná, čím sa výrazne znížilo riziko záplav. V dolnom úseku rieky bola v roku 2005 vybudovaná čistiareň odpadových vôd.

     Do vodného toku sa vlieva viacero potokov. Najväčší z nich, Kurinecký potok, je vybudovaný umelo. Bol naprojektovaný a vybudovaný v 60. rokoch na odvádzanie nadbytočnej vody z vodnej nádrže Kurinec. Celková dĺžka potokov je 24,5 km. Na území obce nie sú lokalizované žiadne rybníky a jazerá. Močiare a melioračné šachty boli odstránené, resp. zregulované v 60. a 70. rokoch. V roku 2000 bol v katastrálnom území obce zistený prameň geotermálnej vody. Nachádza sa v hĺbke 22 m pod povrchom zeme a jeho teplota je 35 °C. Tento zdroj má v dlhodobom pláne využiť mesto Rimavská Sobota pre vybudovanie aquaparku na Kurinci.

Geografická a geomorfologická charakteristika obce

Obec Rimavské Janovce sa nachádza na juhu Banskobystrického samosprávneho kraja, v okrese Rimavská Sobota. Rozprestiera sa 5 km od okresného mesta na ploche 2 409,78 ha. Priemerná nadmorská výška je 219 m n. m. Územie patrí geologicky k paleogénu (staršie treťohory). Geomorfologicky patrí k vnútorným, resp. vonkajším Západným Karpatom.

     Podľa geomorfologických jednotiek, väčšina katastrálneho územia obce je začlenená ako rovina. Juhovýchodný okraj katastra ako pahorkatina. Geologické podložie tvoria zlepence, brekcie a pieskovce, príp. piesčité štrky. Z pôd sú zastúpené hlavne hnedozeme, mierne až silne ílovité. 


Prevažnú časť katastra tvorí:


–  orná pôda – 1 526,32 ha (63,38 %)


–  trvalé trávne porasty 785,60 ha (32,6 %)
 

–  v menších výmerách sú zastúpené vinice 1,44 ha (0,059 %)
 

–  záhrady 72,05 ha (2.98 %)
 

–  lesné pozemky 5,26 ha (0,21 %)
 

–  zastavané plochy a nádvoria 6,32 ha (0,25 %)
 

–  stavebné pozemky 0,64 ha (0,026 %)
 

–  ostatné plochy (vodné plochy, remízky) 12,15 ha (0,50 %).

Produkčne patrí územie obce do kukurično-repárskej výrobnej oblasti.

  K obci patria osady :  Jánošíky,  Močiar,  Petruš a Ilona.

Kataster obce susedí s obcami Pavlovce, Jesenské, Hodejov, Gemerček,

Rimavská Sobota, Sútor a Belín.

SPÁDOVOSŤ OBCE
 

Sídlo matričného úraduRimavská Sobota
Sídlo pracoviska daňového úraduRimavská Sobota
Sídlo pracoviska Obvodného oddelenia policajného zboruRimavská Sobota
Sídlo Okresného súduRimavská Sobota
Sídlo Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboruRimavská Sobota
Sídlo pracoviska obvodného úraduRimavská Sobota
Sídlo Územnej vojenskej správyBanská Bystrica
Sídlo územného Úradu práce, sociálnych vecí a rodinyRimavská Sobota
Sídlo Obvodného úradu životného prostrediaRimavská Sobota