Dodatok č. 3 ku VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Rimavské Janovce.

Zverejnené
17. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 17. januára 2023
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty