Preskočiť na obsah

Oddelenia obecného úradu

Dane, poplatky, evidencia obyvateľov  

Katarína Uhrinová

referent

Vybavuje:  
správa daní a poplatkov
evidencia obyvateľov – prihlásenie
overovanie podpisov a listín
pokladňa obce
podateľňa 

katarina.uhrinova@rimavskejanovce.sk podatelna@rimavskejanovce.sk +421 47 56 77 116

Ekonomické oddelenie

Edita Čuvajová

ekonóm
Vybavuje:
účtovníctvo obce
mzdová a personálna agenda
školská agenda
agenda stravovania detí v hmotnej núdzi
evidencia obyvateľov

edita.cuvajova@rimavskejanovce.sk faktury@rimavskejanovce.sk + 421 47 58 11 950

Aktivačná činnosť

Erika Molnárová

koordinátorka
Vybavuje:
aktivačná činnosť
správa cintorína

0948322805

Terénna sociálna práca

MOaPS

Eva Sándorová

Člen MOaPS

0918 927 674

Ján Kováč

Člen MOaPS

0918 927 674

Ladislav Slabý

Člen MOaPS

0918 927 674

Jozef Boldi

Člen MOaPS

0918 927 674