Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2023 ktorým sa ruší VZN č. 2/2016 ktorým sa určuje postup pri umiestňovaní volebných plagátov v obci Rimavské Janovce