Prenájom kultúrneho domu – poplatky

Prenájom KD – poplatky

SMERNICA č. 2/2019.
o poplatkoch za používanie zariadenia obce Rimavské Janovce

Zverejnené 4. mája 2023.
Bez úpravy .