Preskočiť na obsah

Spoločenské organizácie

Adresa: 980 01 Rimavské Janovce 82

zast. Mgr. Tibor  Horváth

Oblastné kolo súťaže DHZ

    Dňa  27.05.2017 sa v Lenartovciach uskutočnilo oblastné kolo súťaže Dobrovoľných hasičských zborov, ktorého sa zúčastnili aj naši pretekári, ktorí dosiahli výborné výsledky. Družstvo dorasteniek vyhralo svoju kategóriu a muži obsadili výborné 3. miesto. 

     Obidvom dužstvám gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu Obce Rimavské Janovce.

Družstvo dorasteniek

       Hore zľava:       Laura Gazdíková, Radka Antalová, Kristina Fülöpová, 

                                   Terezka Oštromová, Bea Fülöpová, Katka Ďurianová

       Dole zľava:        Veronika Holá, Veronika Trnková

Muži

      Hore zľava:      Roman Uhrin, Tomáš Bozó, Pavol Lalo, Zoltán Fülöp ml.

      Dole zľava:      Norbert Magyar ml., Gabriel Fülöp, Norbert Magyar st., Ladislav Šándor

Hasičská súťaž v Rimavských Janovciach dňa 24.05.2014

Hasičská súťaž v Rimavských Janovciach

Pri príležitosti 120. výročia založenia DHZ v Rimavských Janovciach dňa  24.05.2014 sa konala oblastná  súťaž dobrovoľných hasičských zborov. Súťažilo 13 družstiev z celého okresu Rimavská Sobota. Slávnostné zahájenie vykonal starosta  obce, Stanislav Krahulec a funkcionári DHZ z Rimavskej Soboty. Súčasťou zahájenia bolo aj povyšovanie a vyznamenanie členov dobrovoľníckeho hasičského zboru v Rimavských Janovciach. Súťaž sa konala  na futbalovom ihrisku od 8.45 hod.  

Celkové výsledky súťažného dňa:

Muži                                             

1. DHZ  Rimavské Zalužany,

2. DHZ Čerenčany,

3. DHZ Teplý Vrch,

4. DHZ Hajnáčka,

5. DHZ Krúžno,

6. DHZ Ozďany,

7. DHZ Bottovo

8. DHZ Drienčany

9. DHZ Rimavské Janovce

10. DHZ Gemerský Jablonec

11. DHZ Belín

12. DHZ Veľký Blh

13. DHZ Rimavské Brezovo

Ženy:  1. DHZ  Ožďany

           2. DHZ Rimavské Janovce

Sponzormi súťaže boli : Obec Rimavské Janovce, Poľovnícke združenie Tuba, Hajdú nábytok, Matica slovenská Rimavské Janovce, Potraviny Tomáš Bozó Rimavské Janovce,  Andrej Juhász Píla-gáter Veľké Teriakovce, Peter Borbás Rimavské Janovce, František Fabian Jesenské.        

Celodenné občerstvenie zabezpečil DHZ Rimavské Janovce.

Obvodné kolo DHZ

Dňa 18.05.2013 sa v Gemerskom Jablonci konalo obvodné kolo DHZ. Súťaže sa zúčastnilo 7 družstiev. Naše družstvo obsadilo 1. miesto, tak sa stalo víťazom a postúpilo do okresného kola, ktoré sa uskutoční 8.6.2013 v Čerenčanoch. Našim chlapcom srdečne blahoželáme!

História

     Miestny odbor Matice slovenskej v Rimavských Janovciach bol založený v roku 1967 na Jánošíkoch. Jeho predsedom bol Ing. Juraj Malček, ktorý odbor aj založil. V roku 1969 do Matice slovenskej vstúpili aj obyvatelia Rimavských Janoviec. Po odsťahovaní sa Ing. Juraja Malčeka z obce v roku 1970, za predsedu bol zvolený Jozef Halaj. V roku 1972 bola činnosť Matice slovenskej  zakázaná a majetok, ktorý miestny odbor vlastnil / stoličky, knihy, stoly, knihovničky / bol prevedený na Miestne osvetové stredisko Rimavské Janovce.
     V roku 1990 Jozef Halaj opäť začal oživovať činnosť miestneho odboru. Dňa 14.09.1990 zasadol prípravný výbor / Jozef Halaj, MVDr. Ľudovít Kriška, Ing. Jozef Boroš a Ing. Stanislav Malček, ktorý  pripravil valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie sa konalo dňa  21.9.1990, na ktorom bol zvolený nový výbor a jeho predsedom sa stal Jozef Halaj. V tom období mal  Miestny odbor 98 členov. V roku 1992 valné zhromaždenie zvolilo za predsedu Ing. Stanislava Malčeka, ktorý v tejto funkcii bol až do roku 2013. Novou predsedníčkou sa stala Priška Krahulcová a počet členov MO je 105.

Činnosť MO po jeho znovu oživení:

1991 – Stretnutie s členmi Domu Matice slovenskej z Banskej Bystrice v Rimavských Janovciach,
– Vystúpenie Mužského spevokolu z Tisovca v Rim. Janovciach,

1992 – Novoty  a nôty z Detvy – vystúpenie ľudovej hudby Ďatelinka, pod vedením Ondreja Molotu, dožinková zábava,
– Stretnutie s členmi Domu Matice slovenskej z Banskej Bystrice v Banskej Bystrici programom: návšteva cintorína, oslavy 200. výročia založenia Slovenského učeného tovarišstva, opereta v Divadle J. G. Tajovského Cigánsky barón, posedenie.

1993 – Vznik Slovenskej republiky, uvítanie Nového roka 1993 pred krížom na Jánošíkoch,
– Fašiangová zábava,

1994 – Fašiangová zábava

1995 – Fašiangová zábava, v jej úvode divadelné predstavenie Starý zaľúbenec v podaní ochotníckeho súboru pri MO MS v Králi,
– Tematický zájazd do Košíc a okolia, návšteva kaštieľa v Budimíre, prehliadka Košíc a návšteva divadelného predstavenia hry Jána Chalúpku Všetko naopak v štátnom divadle,
– Privítanie hostí v MO – účastníkov Celonárodného valného zhromaždenia, ktoré sa konalo v Rim. Sobote,

1996 – Fašiangová zábava

1997 – Fašiangová zábava

1998 – Fašiangová zábava
– Tematický zájazd do Košíc a Prešova, pamätihodnosti Košíc a Prešova, návšteva Divadla Jonáša Záborského v Prešove – opereta Emmericha Kálmána Čardášová princezná,
– Zájazd do Bratislavy – FLÓRA BRATISLAVA 1998,

1999 – Fašiangová zábava,

2000 – Fašiangová zábava,

2001 – Fašiangová zábava,
– Vystúpenie umelcov z Bratislavy – Maja Velšicová, Karin Majtanová a Michal Slivka,
– Zájazd do Lučenca na kultúrne podujatie Na skle maľované v podaní umelcov Slovenského národného divadla z Bratislavy,

2002 – Fašiangová zábava,
– Kultúrno-spoločenský večer, vystúpenie speváčky Lýdie Volejníčkovej,
– Zájazd do Lučenca na koncert SME TU, vystúpenie spevákov – Vašo Patejdl, Peter Nagy, Katarína Hasprová a Jožo Ráž,

2003 – Fašiangová zábava,
– Účasť na koncerte STROM v podaní SĽUK-u v Rimavskej Sobote,

2004 – Fašiangová zábava,
Dvojdňový tematický zájazd – Kežmarok artikulárny evanjelický kostol, Pieniny – splavovanie Dunajca na pltiach, Goralská večera a zábava, Ľubovniansky hrad, Zamagurský skanzen, Levoča.

2005 – Fašiangová zábava,

2006 – Fašiangová zábava,
– Dvojdňový zájazd – Donovaly, Korytnica, Vlkolinec, Svätý Kríž – prehliadka najväčšieho artikulárneho kostola, Demänovská dolina – ľadová jaskyňa, Liptovská Mikuláš, Liptovská Mara, Zuberec – večera pri oravskej cimbalovke, Oravská priehrada – plavba loďou na Ostrov umelcov, Oravský hrad,

2007 – Fašiangová zábava,
– Dvojdňový zájazd – Martin – Národný cintorín, splavovanie Váhu na pltiach v úseku Margita a Besna až po Strečno, Terchová, Vrátna dolina – lanovkou na Chleb – turistika, Kunerad – večera grilovačka, Rajecké Teplice, Rajecká Lesná – Slovenský betlehem, Čičmany,

2008 – Fašiangová zábava,
– Dvojdňový poznávací zájazd – Banská Štiavnica – banícke múzeum, Svätý Anton – poľovnícky kaštieľ, Dudince – po večeri diskotéka, Sklené Teplice,

2009 – Fašiangová zábava,
– Zájazd do Prešova na koncert súboru Alexandrovcov,

2010 – Fašiangová zábava,
– Dvojdňový poznávací zájazd – Bratislava – plavba loďou na Devín, prehliadka hradu Devín, Prehliadka Bratislavy, Gabčíkovo – vodné dielo, Štúrovo – termálne kúpalisko, Ostríhom – Bazilika ostrihomského arcibiskupstva, Brhlovce – kamenné obydlia,

2011 – Fašiangová zábava,

2012 – Fašiangová zábava,
– Dvojdňový poznávací zájazd – Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica – výstup lanovkou na Skalnaté pleso, turistika, Horný Smokovec, Starý Smokovec – výstup lanovkou na Hrebienok – turistika k Veľkému a Studenovodskému vodopádu, Štrbské pleso, Spišská Sobota – Kostol Sv. Juraja a historické námestie.

V Rim. Janovciach 8.8.2012
Vyhotovil: Ing. Stanislav Malček

Fotogaléria