Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavské Janovce.

Nadpis

Zverejnené

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rimavské Janovce na roky 2022- 2030

30.5.2022

Prílohy

Popis

  PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA OBCE
Rimavské Janovce
 
Plánovacie obdobie2022 – 2030
Schvaľovací orgán / orgányObecné zastupiteľstvo