Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Rimavské Janovce na roky 2022- 2030

Zverejnené
30. mája 2022
Kategória
  PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA OBCE
Rimavské Janovce
 
Plánovacie obdobie2022 – 2030
Schvaľovací orgán / orgányObecné zastupiteľstvo

Prílohy