VZN č. 2/2018 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.1

Zverejnené
15. októbra 2018
Kategória

Prílohy