VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania vodou na území obce Rimavské Janovce

Zverejnené
31. decembra 2013
Kategória

Prílohy