Ugrás a tartalomra

VZN č. 2/2014 o spôsobe náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp a náhradného zásobovania vodou na území obce Rimavské Janovce