Preskočiť na obsah

Cyklotrasa Močiar-Rimavské Janovce

Zverejnené 9.7.2018.

Kategória

Názov projektu:                Cyklotrasa Močiar – Rimavské Janovce

Predmet projektu:         Projekt je zameraný na vybudovanie cyklotrasy v katastrálnom území obce Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota.

Žiadateľ:                             Obec Rimavské Janovce

Stručný opis projektu:

Projekt je zameraný na vybudovanie cyklotrasy v katastrálnom území obce Rimavské Janovce v okrese Rimavská Sobota. Predmetná cyklotrasa bude budovaná v západnej časti katastru obce, pričom bude začínať napojením na most v osade Močiar, ďalej pokračovať po súčasnej neudržiavanej poľnej ceste, po hrádzi pri rieke Rimave s napojením na existujúce premostenie rieky a znova po poľnej ceste. Ukončenie cyklotrasy bude pri železničnom priecestí v obci Rimavské Janovce, napojením na cestnú komunikáciu v obci. Celková dĺžka vybudovanej cyklotrasy bude 1 519,69 metrov.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšiť atraktivitu a prepravnú kapacitu nemotorovej dopravy vybudovaním uvedenej cyklotrasy, oddelenej od hlavnej komunikácie bez ohrozenia osobnými a nákladnými automobilmi, v prostredí, ktoré je z hľadiska cestovného ruchu lákavejšie (širšie okolie obce, okolité polia a lúky, breh rieky Rimava) a v lokalite, ktorá má nízky počet vybudovaných cyklotrás, avšak má vysoký potenciál vzhľadom na nenáročnosť terénu v ktorom sa lokalita nachádza a blízkosti okresného mesta Rimavská Sobota.

Výsledky projektu:

Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií:                               1,5196 km