VZN č. 5/2012 o verejnej kanalizácií a nakladaní s odpadovými vodami v obci Rimavské Janovce

Zverejnené
5. februára 2012
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 5. marca 2012
Kategória

Prílohy

Súvisiace dokumenty