VZN č. 2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Rimavské Janovce

Zverejnené
31. augusta 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 31. augusta 2020
Kategória

Prílohy