VZN č. 4/2021 o podrobnostiach organizácie miestneho referenda v obci Rimavské Janovce

Zverejnené
31. marca 2021
Kategória

Prílohy