Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí územného konania stavby a upustenie os ústneho pojednávania miestneho zisťovania – : 14 488 Rimavské Janovce – Močiar – Zahustenie TS

Zverejnené
18. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
18. mája 2023 − 1. júna 2023
Kategória

Prílohy