Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomností – Jozef Varga

Zverejnené
3. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
3. januára 2023 − 17. januára 2023
Kategória

Prílohy