Verejná Vyhláška – o oznámení miesta uloženia písomností

Zverejnené
27. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
27. marca 2023 − 10. apríla 2023
Kategória

Prílohy