Preskočiť na obsah

Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Rimavské Janovce

Zverejnené
15. augusta 2023
Kategória

Projekt rieši rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci Rimavské Janovce v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľstva.  V obci  je nevyhnutné riešiť otázku bezpečnostnej ako aj  dopravno-bezpečnostnej situácie s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky, ktorými sú nielen obyvatelia, ale aj turisti v našej obce. Je nevyhnutná realizácia opatrení situačnej prevencie. Opatrením sa dosiahne v taký stav, ktorý zabezpečí dostatočné osvetlenie obci, tak aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám spôsobeným práve zníženou viditeľnosťou a hlavne zvýšenie bezpečnosti v tejto časti obce. Pozitívnym účinkom projektu je tiež ekonomický vplyv nakoľko nové osvetlenie nižšiu  spotrebu elektrickej energie.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Špecifický cieľ: 5.1.2 Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach.

Aktivita: B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Prílohy