Preskočiť na obsah

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Zverejnené
2. októbra 2023
Kategória

Kód projektu: NFP302090CZI6 

Prijímateľ: Obec Rimavské Janovce

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 15 600,00 €

Termín realizácie projektu: marec 2022 – apríl 2023

Opis projektu:

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine prostredníctvom zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s dočasným útočiskom na území SR. Obec Rimavské Janovce ku dňu predloženia ŽoNFP poskytovala pomoc 6 osobám s dočasným útočiskom v zmysle Prílohy č. 6 výzvy – Zoznam oprávnených miest a obcí.

Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Operačný program: Integrový regionálny operačný program

Prioritná os: 9 – FAST CARE

Špecifický cieľ: 9.1 – Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Kód výzvy: IROP-PO9-SC91-2023-108

Prílohy

Žiadne prílohy.