Preskočiť na obsah

Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Rimavské Janovce

Zverejnené
3. novembra 2023
Kategória

Názov projektu: Rozšírenie verejného osvetlenia v obci Rimavské Janovce

Kód výzvy: IROP-CLLD-Z799-512-001

Kód projektu: IROP-CLLD-Z799-512-001-003

Zmluva číslo: IROP-CLLD-Z799-512-001-003

Doba realizácie projektu: 1.7.2023 – 30.11.2023

Rozpočet projektu: 12 956,00 Eur

Výška NFP: 12 308,20 Eur

Spolufinancovanie: 647,80 Eur

Hlavným cieľom projektu bola rozšírenie verejného osvetlenia v obci Rimavské Janovce v záujme zvýšenia bezpečnosti obyvateľstva.  V obci  je nevyhnutné riešiť otázku bezpečnostnej ako aj  dopravno-bezpečnostnej situácie s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky, ktorými sú nielen obyvatelia, ale aj turisti v našej obce. Bola nevyhnutná realizácia opatrení situačnej prevencie. Opatrením sme dosiahli taký stav, ktorý zabezpečil dostatočné osvetlenie obci, tak aby nedochádzalo ku kolíznym situáciám spôsobeným práve zníženou viditeľnosťou a hlavne zvýšenie bezpečnosti v tejto časti obce. Pozitívnym účinkom projektu je tiež ekonomický vplyv nakoľko nové osvetlenie má nižšiu  spotrebu elektrickej energie.

Práce na optimalizáciu pouličného osvetlenia previedla firma DUG school security, s. r. o. z Rimavskej Soboty. Práce boli prevedené v mesiaci Október 2023.

Projekt bol realizovaný  cez MAS Cerovinu, o. z., predfinancovanie je z vlastných zdrojov obce.

Prílohy