Preskočiť na obsah

R O Z H O D N U T I Eo prerušení stavebného konania a výzva na doplnenie žiadosti