Preskočiť na obsah

Návrh VZN č. 3/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č. 3