Návrh VZN č. 3/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č. 3

Zverejnené
2. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2022 − 16. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 3/2022

Prílohy