Preskočiť na obsah

Návrh VZN 3/2023 ktorým sa ruší VZN č. 2/2016 ktorým sa určuje postup pri umiestňovaní volebných plagátov na území obce Rimavské Janovce