Návrh VZN 1/2023 na vyhlásenie UPO Zmeny a doplnky č. 3

Zverejnené
1. februára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
6. februára 2023 − 7. marca 2023
Kategória

Prílohy