Návrh Dodatku č. 3 ku VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Rimavské Janovce.

Zverejnené
21. decembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
21. decembra 2022 − 4. januára 2023
Kategória

Prílohy