Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 3 ku VZN č. 4/2016 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Rimavské Janovce.