Preskočiť na obsah

Návrh dodatku č. 3 ku VZN 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Rimavské Janovce