Návrh dodatku č. 2 ku VZN 2/2017 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Rimavské Janovce

Zverejnené
22. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
24. novembra 2022 − 8. decembra 2022
Kategória

Prílohy