Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 2 k VZN 1 /2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO