Preskočiť na obsah

Návrh Dodatku č. 1 ku VZN 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO