Návrh dodatku č. 2 ku VZN č. 4/2016 o o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie dôchodcov v obci Rimavské Janovce.

Zverejnené
20. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. mája 2022 − 4. júna 2022
Kategória

Prílohy