Hírek

Aktuális információk és események önkormányzata Rimavské Janovce-ban.

JUMPING S EVKOU

Evka Farkašová Vengrinová Vás srdečne pozýva na Jumping (cvičenie na trampolíne) v kultúrnom dome v Rimavských Janovciach každý pondelok a štvrtok od 18:00 hod. V pondelok 20.3.2023 sa uskutoční prvá ukážková hodina zdarma. Vstup je 4.-Eurá, pre domácich vstup 3.-Eurá. Rezervácia na tel. čísle 0904185257 a na FB stránke JUMPING S EVKOU.

Stop vypaľovaniu trávy !

Vážení spoluobčania ! Požiare v jarnom období každoročne spôsobujú nie len materiálne škody, ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Je to obdobie charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou pri odstraňovaní starých zvyškov suchej trávy, lístia, porastov a rôznych odpadkov. Tieto práce si niektorí občania uľahčujú  tým, že vypaľujú suchú trávu, kladú… Bővebben

Pozor zmena! od 1.1.2023 sa mení sadzobník poplatkov za požičiavanie zariadení obce – t.j. kultúrny dom, stoly, stoličky,

Prenájom Kultúrneho domu – veselica, zábava, rodinná oslava Zmeny poplatkov od 1.1.2023. Letné obdobie- osoby z trvalým pobytom v RJ 130 Zimné obdobie – osoby z trvalým pobytom v RJ 150 Letné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ 200 Zimné obdobie – osoby bez trvalého pobytu v RJ 250   Prenájom kuchyne:   letné obdobie… Bővebben

Pozor zmeny! Od 1.1.2023 bude zmenený sadzobník poplatkov na cintoríne.

V pôvodnom VZN č. 2/2017 sa menia tieto časti Prílohy č. 1 na nové znenie,:   Poplatky  Hrobové miesto 10.- Prenájom hrobového miesta – jednohrob, urna na obdobie 15rokov   Občan s trvalým pobyt v obci 20 Občan bez trvalého pobytu v obci 40 Nájom za hrobové miesto v ďalších rokoch za jeden rok – s trvalým pobytom v obci 2 Nájom… Bővebben

Zmena s systéme zberu komunálnych odpadov v obci Rimavské Janovce v roku 2023.

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov. 1/ Na celom území obce Rimavské Janovce  sa od 01.01.2023 zavádza množstvový zber komunálneho odpadu, pre všetkých pôvodcov KO v obci. Ročný poplatok za jeho zber a likvidáciu sa určuje ako súčin frekvencie odvozov a sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník využíva. Znamená to, že obyvatelia, ktorí… Bővebben