Preskočiť na obsah

Kalendár zvozu odpadu 2024

Zverejnené 14.12.2023.

Bio-odpad Komunálny odpad Plasty Sklo
Január
5
8
22
Február
2
5
6
19
Marec
1
4
11
18
25
Apríl
2
4
8
12
15
22
29
Máj
6
10
13
20
27
Jún
3
7
10
11
17
24
Júl
1
8
15
19
22
29
August
5
6
12
16
19
26
September
2
9
13
16
23
30
Október
1
7
11
14
21
28
November
4
8
11
18
25
December
2
6
9
10
23

Ako správne separovať?

Bio-odpad

Do bioodpadu patrí biologicky rozložiteľný odpad zo zelene, záhrad, vznikajúci pri záhradníckej a sadovníckej činnosti, tráva, malé konáre zo stromov, kvety, lístie, zelenina, ovocie, šupky z čistenia ovocia a zeleniny, zvyšky kávy a čaju.Nevhadzujú sa vlasy, výkaly psov a mačiek, fekálie, popol, zvyšky jedla a mäsa, potraviny v obaloch, uhynutá zver, kamene, škrupiny z vajec.

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).