Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Rimavské Janovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytovaní stravovania

ID: 55/2023 – Obec Rimavské Janovce

31.1.2023

Začiatok účinnosti 1.2.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 31.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Óvoda, Pavlovce 127 - Pálfala

Objednávateľ - Sídlo Pavlovce 127, 980 01 Pavlovce

Objednávateľ - IČO 54008883

Dodávateľ Obec Rimavské Janovce

Dodávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Dodávateľ - IČO 00319058

Prílohy

Zmluva o poskytnutí fin. dotácie z rozpočtu obce na rok 2023

ID: 54/2023 – Telovýchovná jednota v Rimavských Janovciach

2 500,00 €

20.1.2023

Začiatok účinnosti 21.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.1.2023

Suma s DPH 2 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ Telovýchovná jednota v Rimavských Janovciach

Dodávateľ - Sídlo , 980 01 Rimavské Janovce

Dodávateľ - IČO 00692760

Prílohy

Zmluva VUB banka terminál

ID: 53/2023 – Všeobecná úverová banka

8,00 €

20.1.2023

Začiatok účinnosti 21.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 2.1.2023

Suma s DPH 8,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava

Dodávateľ - IČO 31320155

Prílohy

Dodatok č. 4 ku zmluve č. 04210 Zber Bio odpadov

ID: 52/2023 – Brantner Gemer s.r.o.

5.1.2023

Začiatok účinnosti 6.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.1.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344 , 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva Brantner Gemer BRO č.042101

Dodatok č. 4 ku zmluve č. 415/20 Brantner Gemer s.r.o.

ID: 51/2023 5.1.2022 – Brantner Gemer s.r.o.

103,60 €

5.1.2023

Začiatok účinnosti 6.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.1.2023

Suma s DPH 103,60 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ Brantner Gemer s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická cesta 344, 979 01 Rimavská Sobota

Dodávateľ - IČO 36021211

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Rámcová zmluva č. 41520.docx

Zmluva – Vypracovanie príspevku do publikácie Rimavské Janovce. Kapitoly z dejín.

ID: 50/2022 – Monika Tihányiová

150,00 €

2.1.2023

Začiatok účinnosti 3.1.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 22.12.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ Monika Tihányiová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva 448 22 F Vypracovanie príspevku do publikácie Kapitoly dejín obce Rimavské Janovce – Korektúry a editovanie publikácie

ID: 49/2022 – Alexander Botoš PhDr.

300,00 €

22.12.2022

Začiatok účinnosti 23.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ Alexander Botoš PhDr.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva 448 22 E Vypracovanie príspevku do publikácie Kapitoly dejín obce Rimavské Janovce

ID: 48/2022 – Ľudmila Pulišova Mgr.

150,00 €

22.12.2022

Začiatok účinnosti 23.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ Ľudmila Pulišova Mgr.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva 448 22 H Vypracovanie príspevku do publikácie Kapitoly dejín obce Rimavské Janovce

ID: 47/2022 – PhDr. Daniel Bešina PhD.

500,00 €

22.12.2022

Začiatok účinnosti 23.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ PhDr. Daniel Bešina PhD.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva 448 22 G Vypracovanie príspevku do publikácie Kapitoly dejín obce Rimavské Janovce

ID: 46/2022 – Elena Lindisova PhDr.

150,00 €

22.12.2022

Začiatok účinnosti 23.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ Elena Lindisova PhDr.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva 448 22 D Vypracovanie príspevku do publikácie Kapitoly dejín obce Rimavské Janovce

ID: 45/2022 – PhDr. Oľga Bodorová

150,00 €

22.12.2022

Začiatok účinnosti 23.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ PhDr. Oľga Bodorová

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva 448 22 B Vypracovanie príspevku do publikácie Kapitoly dejín obce Rimavské Janovce

ID: 44/2022 – Monika Gálffyová RNDr.

150,00 €

22.12.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti 23.12.2022

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH 150,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Rimavské Janovce

Objednávateľ - Sídlo Rimavské Janovce č. 301, 980 01 Rimavské Janovce

Objednávateľ - IČO 00319058

Dodávateľ Monika Gálffyová RNDr.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy