Preskočiť na obsah

VZN č. 2 /2015 o určení výšky dotácie na financovanie originálnych školských kompetencií a školských zariadení v roku 2015 a financovanie záujmového vzdelávania detí