VZN č. 2 /2015 o určení výšky dotácie na financovanie originálnych školských kompetencií a školských zariadení v roku 2015 a financovanie záujmového vzdelávania detí

Zverejnené
11. marca 2015
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 11. marca 2015
Kategória

Prílohy