VZN č. 3/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.3.

Zverejnené
30. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
30. júna 2022 − 30. júla 2022
Kategória

Prílohy