Preskočiť na obsah

VZN č. 3/2022 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Rimavské Janovce – Zmeny a doplnky č.3.