VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Rimavské Janovce

Zverejnené
16. decembra 2009
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 16. decembra 2009
Kategória

Prílohy