Preskočiť na obsah

VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy so sídlom na území obce Rimavské Janovce