VZN č. 1/2004 o určení školských obvodov v obci Rimavské Janovce

Zverejnené
9. júna 2004
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 9. júna 2004
Kategória

Prílohy