VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za TKO a DSO a poplatku za SAT v obci Rimavské Janovce

Zverejnené
30. novembra 2021
Kategória

Prílohy