Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene v obci Rimavské Janovce