Verejná vyhláška – Rozšírenie verejného vodovodu Rimavské Janovce, časť Močiar

Zverejnené
16. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
16. januára 2023 − 30. januára 2023
Kategória

Prílohy